Etusivulle
 
Hakusanalle ei löydy valmiita ehdotuksia. Voit silti tehdä haun painamalla enteriä tai haku-painiketta.

Koulutyö onnistuu parhaiten rauhallisessa, turvallisessa ja viihtyisässä koulussa. Jokaisen oppilaan on otettava huomioon muut koulussa työskentelevät ja annettava heille työrauha. Jokaisen on noudatettava koulun yhteisiä sääntöjä. Oppilaat noudattavat kaikkien koululla työskentelevien aikuisten antamia ohjeita. 

 KOULUUN TULO  JA KOULUSTA LÄHTEMINEN

-         Kouluun tullaan määräaikana ja sisälle vasta, kun koulupäivä alkaa.

-         Oppilaalla on oltava mukana työjärjestyksen edellyttämät opiskeluvälineet ja varusteet.

-         Kouluun ei tuoda tarpeettomia tavaroita.

-         Polkupyörät, sukset ja kelkat asetetaan niille varatuille paikoille.

-         1.- 2. –luokkalaiset eivät tule kouluun pyörällä.

-         Kouluun ei tuoda rullaluistimia tai –lautoja.

-         Ulkovaatteet ja –jalkineet asetetaan niitä varten oleviin naulakoihin ja telineisiin.

-         Sisällä käytetään sisätossuja.

-         Koulusta lähdetään heti tuntien päätyttyä ja mennään suoraan sovittuun paikkaan.

    VÄLITUNNIT

-         Välitunti oleskellaan määrätyllä välituntialueella.

-         Välitunnit vietetään yleensä ulkona. Poikkeustapauksessa opettaja voi antaa luvan välitunnin viettoon sisällä.

-         Välitunnin aikana koulun alueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.

-         Lumipallojen heittäminen on kielletty.

-         Välitunnilla noudatetaan ulkovalvojan ohjeita ja määräyksiä.

-         Pallot ja leikkivälineet palautetaan omille säilytyspaikoilleen.

-         Koulun alueella olevia istutuksia pitää suojella.

-         Oppilaat palaavat kellon soitua heti oppitunnille.

RUOKAILU

-         Ruokailuun saavutaan rauhallisesti ja jonotetaan tönimättä.

-         Keskustellaan hillitysti ja noudatetaan hyviä tapoja.

    TURVALLISUUS

-         Juokseminen käytävillä on kielletty.

-         Koulutapaturmista on heti ilmoitettava terveydenhoitajalle tai opettajalle.

-         Koulumatkoilla noudatetaan liikennesääntöjä ja käyttäydytään asianmukaisesti.

-         Muiden oppilaiden koulumatkaa/välitunteja ei saa häiritä toiminnalla, joka voidaan katsoa kiusaamiseksi.

 -  Liikuntavarustus: Ulkoliikunta: säänmukainen urheiluasu, lenkkitossut tai pelikengät. Sisäliikunta: T-paita, verryttely- tai urheiluhousut, tarvittaessa sisäliikuntajalkineet. Talviliikunnasta ohjeet tulevat erikseen. Esim. yhdistelmä crocs-jalkineet ja farkut eivät ole liikuntatunnin asu. 

     VASTUU OMAISUUDESTA

-         Oppilaiden on pidettävä opiskeluvälineensä ja pulpettinsa siistinä. Hävinneen tai rikotun kirjan/vihon tilalle on itse hankittava uusi.

-         Koulun tai toverinsa omaisuuden vahingoittamisesta on vahingon aiheuttaja korvausvelvollinen mikäli kyseessä on vallattomuus, huolimattomuus tai määräyksistä piittaamattomuus.

     POISSAOLOT

-         Huoltaja on velvollinen ensimmäisenä poissaolopäivänä ilmoittamaan poissaolon syyn.

-         Opettaja voi antaa luvan tilapäiseen poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi. Lupa anotaan puhelimitse tai kirjallisesti hyvissä ajoin.

-         Pidemmät poissaololuvat antaa rehtori. Poissaololupa anotaan kirjallisesti hyvissä ajoin.

-         Loma-aikana oppilaan huoltaja on vastuussa oppilaan koulutehtävistä.

-         Lomamatkat tulisi ajoittaa koulun loma-aikoihin.

    TARKENNUKSET

     Rehtori ja opettajat voivat antaa tarkennuksia ja lisäsääntöjä Olosuhteiden niin vaatiessa.

-         Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan peruskoulua koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

 

  

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner